GRöna Tak

Levande miljöbyggnader

Vacker levande miljö

Fokus på miljö och klimat

Vill man ha ett levande och vackert tak så är gröna tak något att verkligen överväga. 
Längre tillbaka var sedumtak mest vanligt i fjällvärlden men har blivit mer och mer en storstadsprodukt. Miljön och klimatfrågan blir allt viktigare och bristen på växtlighet i storstäderna blir allt påtagligare.
Ett grönt tak är så mycket mer än bara fina att titta på, de tar t.ex hand om stora mängder regnvatten så det inte behöver gå ner i dagvattenbrunnar m.m utan taket blir en del av kretsloppet.

Vill du ha ett levande tak?


Ring oss på: 070 740 56 99
Eller lämna ett meddelade så återkopplar vi så snart vi kan.